Best Paper Awards

Best Paper Award in Robotics

Active Affordance Exploration for Robot Grasping

Huaping Liu, Yuan Yuan, Yuhong Deng, Xiaofeng Gao, Yixuan Wei, Kai Lu, Bin Fang, Di Guo, Fuchun Sun

​Best Paper Award in Applications

Design and Experiment of a Foldable Pneumatic Soft Manipulator 

Xiang Zhang, Zhuoqun Liu, Hongwei Liu, Lu Cao, Xiaoqian Chen, Yiyong Huang

​Best Student Paper Award

Bionic Design and Attitude Control Measurement in a Double Flapping-wing Micro Air Vehicle 

Xuedong Zhang, Huichao Deng, Shengjie Xiao, Lili Yang, Xilun Ding